PANASONIC KX-MB2030EX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DOWNLOAD DRIVER

PANASONIC KX-MB2030EX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DRIVER DETAILS:

Type: Driver
File Name: panasonic_kx_22882.zip
File Size: 24.8 MB
Rating:
3.72
102 (3.72)
Downloads: 71
Supported systems: Windows 10, 8.1, 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP
Price: Free* (*Free Registration Required)

Download Now
PANASONIC KX-MB2030EX MULTI-FUNCTION STATION DEVICE MONITOR DRIVERKontaktirajte administratora mree u vezi sa dodatnim informacijama postavci Firewall programa, i dr. Garancija ne pokriva neprijatnosti ili tetu izazvanu bezbednosnim problemima.

Panasonic KX MB Drivers Download for Windows 10, 8, 7, XP, Vista

Ukljuivanje ureaja Ukljuite napajanje ureaja postavljanjem prekidaa u ON poziciju 1. Pritisnite [1] ili [2] da biste odabrali eljenu postavku. Pritisnite [MENU] da izadjete iz ovog ekrana. Otvorite poklopac dokumenta 1. Poravnajte gornji levi ugao dokumenta sa oznakom. Postavite original na staklenu povrinu paljivo i nemojte da pritiskate suvie kako bi izbegli kvar. Ako je original suvie debeo, nemojte da zatvarate poklopac.

Proverite da li se mastilo, pasta ili tenost za korekcije osuila. Podesite voice irine dokumenta 1 u skladu sa veliinom dokumenta.

Clevo M5xxJE VGAKx-mb2030fx, Operating instructions
Acer Kookies W980Panasonic Products
Amigo AMX-CA83P PCI ADSL Modem RFC1577Find All Panasonic KX MB2000 Drivers
Dell Studio 1557 Notebook TSST TS-T633CPopular Driver Updates for Panasonic KX MB2000
Asus N53JG Intel ManagementInformationen vom Hersteller

Uverite se da na staklenoj povrini nema dokumenata. Proverite da li su se mastilo, lepak ili korekciona tenost osuili. Uklonite spajalice i sline predmete. Nemojte da aljete sledee tipove dokumenata upotrebite kopije za slanje faks poruke: Hemijski obraen papir indigo i ne-indigo za duplikate.

Papir nabijen elektrostatikim elektricitetom. Izrazito uvijen, izguvan ili pocepan papir. Papir sa obloenom povrinom.

Papir sa tampom na suprotnoj strani koja se moe videti kroz prednju stranu novinski papir. Ukupna visina risa dokumenata mora biti manja od 4mm. Ako broj listova Panasonic KX-MB2030EX Multi-Function Station Device Monitor kapacitet jedinice za automatski unos, dokumenti mogu ispasti ili izazvati zaglavljivanje. Da odaberete dokument koji je ui od mm, preporuujemo vam da kopirate original na A4 ili letter format, a zatim poaljete kopiju. Nemojte da birate dokumente koji ne ispunjavaju zahteve po pitanju veliine i teine.

Panasonic KX-MB2085CX Operating Instructions Manual Page 73

Napravite kopiju dokumenta preko staklene povrine i odaberite kopiju. Minimalna veliina dokumenta Maksimalna veliina dokumenta Efektivna zona koju ureaj skenira Ureaj skenira sivu povrinu 1. Teina dokumenta Jedan list: Pritisnite [] ili [] vie puta da prikaete eljenu stavku i pritisnite [SET].

Nivo zvona Kada uredjaj nije u upotrebi, pritisnite [] ili [] Da iskljuite zvono: Da ponovo ukljuite zvono, pritisnite [] taster. Podeavanje nivoa zvuka monitora: Kada koristite monitor, pritisnite [] ili [] taster.

Datum i vreme Preporuujemo vam da podesite datum i vreme. Druga strana e primati vau informaciju o datumu i vremenu u zaglavlju svakog faksa.

Panasonic KX-FAT411X - 1

After finish installation, "Select Device" button will be display and can be choose Multi-Function Station (Including driver of "Printer", "Scanner" and "PC FAX"). Panasonic KX-MBEX is a reliable speed multi-function printer machine with smart features. Multi-Function Station (Including driver of "Printer", "Scanner" and "PC FAX") Device Monitor Panasonic KX-MBEX.

Related Posts